فرمانده کل ارتش : نیمی ‌از امنیت مرزهای غربی و شرقی کشور توسط نیروی زمینی ارتش تامین می شود.

جمعی از سربازان وظیفه دفاع مقدس و مدیران نمونه و شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی، با حضور در ستاد فرماندهی ارتش

        ادامه‌ی مطلب

ارائه آموزش‌های مرتبط با مشاغل به کارکنان وظیفه

معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، از ارائه

        ادامه‌ی مطلب