امیر سرتیپ حیدری: ساخت منازل سازمانی در اولویت قرار دارد

فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر سرتیپ کیومرث حیدری  با بیان اینکه توجه به حوزه مسکن سازمانی یکی از مصادیق بارز منزلت

        ادامه‌ی مطلب

با حضور امیر سرتیپ حیدری؛ منازل سازمانی ۵۴ واحدی مهر ولایت در تیپ ۴۵ نیروی زمینی ارتش افتتاح شد

منازل سازمانی ۵۴ واحدی مهر ولایت یک در تیپ ۴۵ نیرو مخصوص نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرتیپ کیومرث

        ادامه‌ی مطلب