فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق ارتش: نظام قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمن ایستاده است

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا بابیان اینکه ارتش برای حفظ آمادگی و دفاع از کشور همواره در حال رزمایش

        ادامه‌ی مطلب

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا خبر داد: حراست از ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان توسط ارتش

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا گفت: امروز ارتش از ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان در کنار مرزبانان

        ادامه‌ی مطلب