رئیس اداره بهداشت امداد و درمان نزاجا؛ پرستاری در فرهنگ اسلامی جایگاه رفیعی دارد

امیر سرتیپ دوم دکتر شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم

        ادامه‌ی مطلب

برگزاری همایش کارگاه مدیریت سلامت آب در میادین جنگ

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا گفت: ماهیت جنگ‌های نوین با جنگ‌های گذشته تغییر کرد به همین منظور برگزاری

        ادامه‌ی مطلب