ملاقات چهره به چهره فرمانده قرارگاه شمالغرب نزاجا با کارکنان تیپ ۴۱ متحرک هجومی و گروه ۴۳۳ مهندسی رزمی نزاجا

امیر سرتیپ دوم علی حاجیلو فرمانده قرارگاه شمالغرب نزاجا در راستای رسیدگی به مشکلات کارکنان با حضور در تیپ ۴۱

        ادامه‌ی مطلب

امیر سرتیپ دوم علی حاجیلو : یگان های واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش با موفقیت رزمایش غیرمترقبه را به پایان رساندند .

با دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی سلسله مراتب؛ رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش پایان یافت. رزمایش غیر

        ادامه‌ی مطلب

امیر سرتیپ دوم بهلولی عنوان کرد؛ حضور تیپ ۴۱ متحرک هجومی در رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش در سریع ترین زمان ممکن

فرمانده تیپ ۴۱ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش گفت: تیپ ۴۱ متحرک هجومی در رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش

        ادامه‌ی مطلب