پیوند آسمانی ۱۲۰ زوج در زاهدان

مراسم پیوند آسمانی ۱۲۰ زوج در زاهدان برگزار شد. ۱۲۰ زوج جوان از کارکنان و فرزندان کارکنان ارتش در سیستان

        ادامه‌ی مطلب

مراسم پیوند آسمانی هشتاد زوج جوان نزاجا برگزار شد

مراسم پیوند آسمانی هشتاد زوج جوان از کارکنان پایور و فرزندان کارکنان نیروی زمینی ارتش هم‌زمان با ولادت باسعادت حضرت

        ادامه‌ی مطلب