امیر سرتیپ دوم فراهانی: خدمت سربازی فرصت و سرمایه ای گران بها برای نسل جوان است

جانشین و معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش با اشاره به نقش سرباز به عنوان نماد مشارکت مردم

        ادامه‌ی مطلب

نیروی زمینی ارتش به رشد و بالندگی رسیده است

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی محوری ارتش گفت: نیروی زمینی به رشد و بالندگی خوبی رسیده است و نیروهای

        ادامه‌ی مطلب