آخرین اخبار امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل آجا

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

بازدید امیر سرلشکر موسوی از مرکز آموزش ۰۴ نیروی زمینی ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در دومین روز سفر به استان خراسان جنوبی از مرکز آموزش ۰۴ نیروی زمینی

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

بازدید امیر سرلشکر موسوی از قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نیروی زمینی ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نیروی زمینی ارتش، از بخشهای مختلف این

عبدالرحیم موسوی