آخرین اخبار امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل آجا

امیر سرلشکر موسوی

امیر سرلشکر موسوی در جمع خبرنگاران: نیروی زمینی آمادگی اجرای عملیات های ویژه و ترکیبی را دارد/ دشمن دچار محاسبات غلط شود پشیمان می شود

فرمانده کل ارتش گفت: دشمن اگر دچار محاسبات غلط شود و بر پایه محاسبات غلط و اشتباه اقدام کند پشیمان

بازدید امیر سرلشکر موسوی از گروه پدافند هوایی چابهار

بازدید امیر سرلشکر موسوی از گروه پدافند هوایی چابهار

فرمانده کل ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی چابهار از قسمت های مختلف این یگان بازدید کرد. امیر سرلشکر

امیر سرلشکر موسوی

با حضور امیر سرلشکر موسوی انجام شد؛ اعطای دکترای افتخاری دافوس به دو تن از پیشکسوتان ارتش

دکترای افتخاری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با حضور امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی ،  فرمانده کل ارتش به امیر سرتیپ دوم

عبدالرحیم موسوی