آخرین اخبار امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نزاجا

کیومرث حیدری کیومرث حیدری کیومرث حیدری کیومرث حیدری

امیر سرتیپ کیومرث حیدری

امیر سرتیپ کیومرث حیدری: رزمایش نیروی زمینی ارتش بزودی برگزار می‌شود

فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر سرتیپ کیومرث حیدری ، از برگزاری رزمایش این نیرو در مناطق جنوب شرق کشور در

امیر سرتیپ کیومرث حیدری

امیر سرتیپ حیدری: شهید سردار سلیمانی اسطوره مقاومت است

فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر سرتیپ کیومرث حیدری با تاکید بر اینکه امروز یکی از درس‌های ولایت‌مداری و اقتدا به شهدا،

فرمانده نیروی زمینی ارتش؛ کارکنان دارایی از پاکدست ترین نفرات در نزاجا هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش؛ کارکنان دارایی نزاجا از پاکدست ترین نفرات در نزاجا هستند

امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از دارایی نزاجا گفت: کارکنان دارایی از دو مولفه مهم قوی بودن و امانت