مرکز آموزش ۰۵ شهید سرلشکر علیرضا اشرف گنجوی، کرمان، کرمان

مرکز آموزش ۰۵ شهید سرلشکر علیرضا اشرف گنجوی، کرمان، کرمان در سال ۱۳۱۳ یگانی به نام واحد سوار اسبی در

        ادامه‌ی مطلب

بازدید امیر سرتیپ کیومرث حیدری از مرکز آموزش۰۵

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی محوری ارتش در دیداری که با فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش ۰۵ داشت

        ادامه‌ی مطلب

افتتاحیه چهل و هشتمین دوره معارف جنگ در مرکز آموزش ۰۵ کرمان

فرمانده مرکز آموزش ۰۵ کرمان در افتتاحیه چهل و هشتمین دوره معارف جنگ در این مرکز آموزشی ضمن تبریک روز نیروی

        ادامه‌ی مطلب